Prelucrarea datelor

www.Vape-Academy.com nu incurajeaza SPAM-ul, nu instraineaza sub nicio forma adresele de e-mail cu care clientii si-au creat conturi ori s-au abonat la newsletter, unor terte persoane ( fizice sau juridice ), fara acordul acestora.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC Bonjour best sale SRL inregistrata la ANSPDCP cu nr. , are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre client, un membru al familiei acestuia ori o alta persoana delegata de client.

SC Bonjour best sale SRL colecteaza, de la clientii sai urmatoarele date cu caracter personal:
– date necesare facturarii / livrarii comenzilor, furnizate in mod voluntar respectiv nume, prenume, adresa de facturare / livrare, telefon si partajate cu compania de curierat URGENT CARGUS.
– adresa de e-mail necesara clientilor pentru accesarea propriului cont creat pe www.vape-academy.com si pentru modificarea datelor de facturare / livrare.
– date de trafic, necesare elaborarii rapoartelor pentru imbunatatirea permanenta a serviciilor oferite de SC Bonjour best sale SRL, preluate in mod automat.

Conform Legii nr. 677/2001, clienti www.vape-academy.com beneficiaza de dreptul de acces, interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, de dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul firmei (  Nr. 2, Bl. 2, Sc.A, Ap. 54, Suceava, Jud. Suceava. ) sau prin e-mail catre adresa www.office@vape-academy.com. De asemenea, este recunoscut dreptul clientilor de a se adresa justitiei.

Daca unele din datele furnizate de clienti sunt inexacte, sunt rugati sa ne informeze cat mai curand posibil prin e-mail catre www.vape-academy.com

Observatie: Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege, de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala. Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarile datelor sale personale.